Samenwerkingspartners

Soms is het prettig om geholpen te worden door iemand die dezelfde achtergrond heeft als jij. Of door iemand die veel verstand heeft van een bepaald onderwerp. Dan kan je terecht bij één van onze samenwerkingspartners. Zij bieden ondersteuning aan speciale doelgroepen zoals mantelzorgers, ouderen of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Of aan mensen met een specifieke vraag. Bijvoorbeeld over gender en seksuele identiteit of sociaal-juridische vragen.

Buurts

Bieden gratis advies, informatie en ondersteuning bij juridische- en financiële vragen. Zoals over uitkeringen, schulden, beslagleggingen, belastingen, toeslagen of wetten en regels.

Ouderenbond KBO-PCOB

Maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Mede door de inzet van onze cliëntondersteuners kunnen hulp vragende senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar ook langer participeren in hun sociale omgeving en de regie in eigen handen houden.

Wijkcontactvrouwen Haarlem Effect

Helpen Haarlemmers vanaf 18 jaar die de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Door taalproblemen, culturele achtergrond en maatschappelijke positie. Met vragen over opvoeding, peuterspeelzalen, opleidingen, relatie, werk, financiën, inburgering en nog veel meer, kunt u terecht bij de Wijkcontactvrouwen.

Sleutelpersoon gezondheid statushouders Haarlem Effect

Helpen Haarlemmers vanaf 18 jaar die de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Door taalproblemen, culturele achtergrond en maatschappelijke positie.

Voor vragen over de Nederlandse gezondheidszorg kunt u terecht bij de Sleutelpersoon gezondheid.

 

Dusty Foundation

Ondersteunt slachtoffers van anti-LHBTI+ geweld. De Foundation helpt waar zij kan en verwijst slachtoffers door naar de juiste instanties. Samen met de slachtoffers wordt gekeken welke hulp nodig is en welke instanties deze het beste kunnen bieden.

Regenboogloket

Helpt iedereen met vragen over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Je kunt anoniem met een van de medewerkers in gesprek gaan. Dit zijn ervaringsdeskundigen, coaches en sociaal werkers.

Alzheimer Nederland – Zuid Kennemerland

Zet zich in voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en naasten. Wij organiseren diverse activiteiten, wijzen de weg naar hulp en komen op voor uw belangen.

Tandem – Centrum voor Mantelzorgondersteuning

Ondersteunt mantelzorgers met informatie, advies, begeleiding, emotionele ondersteuning en praktische hulp. Ook met mantelzorgmakelaarsvragen kunt u bij Tandem terecht.

Herstelacademie

Biedt cursussen, workshops en herstelgroepen voor mensen met een psychische en/of verslavingsachtergrond. Tijdens de bijeenkomsten werken mensen aan hun herstel door ervaringen te delen en vooral veel te leren van elkaar. Begeleid door medewerkers die allemaal zelf ook te maken hebben (gehad) met een psychische en/of verslavingsachtergrond.

Buurts

Bieden gratis advies, informatie en ondersteuning bij juridische- en financiële vragen. Zoals over uitkeringen, schulden, beslagleggingen, belastingen, toeslagen of wetten en regels.

Ouderenbond KBO-PCOB

Maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Mede door de inzet van onze cliëntondersteuners kunnen hulp vragende senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar ook langer participeren in hun sociale omgeving en de regie in eigen handen houden.

Wijkcontactvrouwen Haarlem Effect

Helpen Haarlemmers vanaf 18 jaar die de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Door taalproblemen, culturele achtergrond en maatschappelijke positie. Met vragen over opvoeding, peuterspeelzalen, opleidingen, relatie, werk, financiën, inburgering en nog veel meer, kunt u terecht bij de Wijkcontactvrouwen.

Sleutelpersoon gezondheid statushouders Haarlem Effect

Helpen Haarlemmers vanaf 18 jaar die de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Door taalproblemen, culturele achtergrond en maatschappelijke positie.

Voor vragen over de Nederlandse gezondheidszorg kunt u terecht bij de Sleutelpersoon gezondheid.

 

Dusty Foundation

Ondersteunt slachtoffers van anti-LHBTI+ geweld. De Foundation helpt waar zij kan en verwijst slachtoffers door naar de juiste instanties. Samen met de slachtoffers wordt gekeken welke hulp nodig is en welke instanties deze het beste kunnen bieden.

Regenboogloket

Helpt iedereen met vragen over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Je kunt anoniem met een van de medewerkers in gesprek gaan. Dit zijn ervaringsdeskundigen, coaches en sociaal werkers.

Alzheimer Nederland – Zuid Kennemerland

Zet zich in voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en naasten. Wij organiseren diverse activiteiten, wijzen de weg naar hulp en komen op voor uw belangen.

Tandem – Centrum voor Mantelzorgondersteuning

Ondersteunt mantelzorgers met informatie, advies, begeleiding, emotionele ondersteuning en praktische hulp. Ook met mantelzorgmakelaarsvragen kunt u bij Tandem terecht.

Herstelacademie

Biedt cursussen, workshops en herstelgroepen voor mensen met een psychische en/of verslavingsachtergrond. Tijdens de bijeenkomsten werken mensen aan hun herstel door ervaringen te delen en vooral veel te leren van elkaar. Begeleid door medewerkers die allemaal zelf ook te maken hebben (gehad) met een psychische en/of verslavingsachtergrond.

Buurts

Bieden gratis advies, informatie en ondersteuning bij juridische- en financiële vragen. Zoals over uitkeringen, schulden, beslagleggingen, belastingen, toeslagen of wetten en regels.

Ouderenbond KBO-PCOB

Maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Mede door de inzet van onze cliëntondersteuners kunnen hulp vragende senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar ook langer participeren in hun sociale omgeving en de regie in eigen handen houden.

Wijkcontactvrouwen Haarlem Effect

Helpen Haarlemmers vanaf 18 jaar die de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Door taalproblemen, culturele achtergrond en maatschappelijke positie. Met vragen over opvoeding, peuterspeelzalen, opleidingen, relatie, werk, financiën, inburgering en nog veel meer, kunt u terecht bij de Wijkcontactvrouwen.

Sleutelpersoon gezondheid statushouders Haarlem Effect

Helpen Haarlemmers vanaf 18 jaar die de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Door taalproblemen, culturele achtergrond en maatschappelijke positie.

Voor vragen over de Nederlandse gezondheidszorg kunt u terecht bij de Sleutelpersoon gezondheid.

 

Dusty Foundation

Ondersteunt slachtoffers van anti-LHBTI+ geweld. De Foundation helpt waar zij kan en verwijst slachtoffers door naar de juiste instanties. Samen met de slachtoffers wordt gekeken welke hulp nodig is en welke instanties deze het beste kunnen bieden.

Regenboogloket

Helpt iedereen met vragen over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Je kunt anoniem met een van de medewerkers in gesprek gaan. Dit zijn ervaringsdeskundigen, coaches en sociaal werkers.