Onze Missie & Visie

Missie

Wij staan voor een stad waarin iedereen kan meedoen. We ondersteunen inwoners van Haarlem en Zandvoort in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning die aansluit op hun behoefte. Ongeacht problematiek, situatie of type vraag. Wij verhelderen, ondersteunen, bemiddelen, verbinden en signaleren. Hierdoor wordt zelfredzaamheid en netwerkkracht vergroot waardoor iedereen kan meedoen.

Visie

Wij gaan voor deskundige en toegankelijke onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle Haarlemmers. Onafhankelijk van gemeente, indicatiestellers en zorgaanbieders.
Wij werken hiervoor samen met voor de inwoner belangrijke maatschappelijke partners waaronder doelgroep gerelateerde ondersteuners en (vrijwilligers)organisaties. Inwoners van Haarlem en Zandvoort krijgen hierdoor de zorg, hulp en ondersteuning die aansluit op hun behoefte.

Borging kwaliteit

Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door professionele Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE & de Wering en Cliëntenbelang Noord-Holland. Zij staan als Onafhankelijke cliëntondersteuner geregistreerd bij Registerplein en/of zijn ingeschreven bij de BCMB. De Onafhankelijke cliëntondersteuners investeren doorlopend in het op peil houden van hun kennis en expertise. Zij hebben verstand van zorg, hulpverlening, wet- en regelgeving.

Vragen?

Stuur een mail naar: info@onafhankelijkeondersteuners.nl

Telefonisch contact?

Bel op werkdagen tussen
9.00-12.00 uur naar 088 65 228 88